Chi tiết sản phẩm

CÁNH KHUẤY CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: 

NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

Jongia cung cấp nhiều loại cánh khuấy khác nhau, cho nhiều ứng dụng khác nhau.