Công nghệ hóa học

69 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ KÍN
Model: LT 1001 NSX: Labindia - Ấn Độ
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 100L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25l NSX: SFE - Pháp  
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 50L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x50l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 10L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x10l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 25L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L
Model: SFEProd  NSX: SFE - process - Pháp
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 100L
Model: PURIVEN 150 NSX: Cryste - Hàn Quốc
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 150L
Model: PURIVEN 150 NSX: Cryste - Hàn Quốc
BỂ RỬA SIÊU ÂM CÓ GIA NHIỆT
Model: CPX5800H-E NSX: Branson - Mỹ
BỂ RỬA SIÊU ÂM
Model: M5800-E NSX: BRANSON - Mỹ 
TỦ LẠNH 370L
Model: LR 370 NSX: Evermed - Ý
BƠM CHÂN KHÔNG MÀNG
Model: N 920 G NSX: KNF - Đức