Công nghệ sinh học

49 sản phẩm
MÁY PHÂN TÍCH THẾ ZETA
Model: Wallis NSX: Cordouan - Pháp
MÁY ĐO KÍCH THƯỚC HẠT VASCO
Model: Vasco NSX: Cordouan - Pháp
MÁY PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT
Model: Vasco kin NSX: Cordouan - Pháp 
MÁY ĐO KÍCH THƯỚC HẠT & PHÂN TÍCH THẾ ZETA
Model: Amerigo NSX: Cordouan - Pháp
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I
Model: Omnia PURE /UV/UV-UF/UV-TOC/UV-TOC-UF Nhà sản xuất: Stakpure - Đức Xuất xứ: Đức
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH OMNIA TAP
Model: Omnia Tap 6-12/UV/UV-UF Nhà sản xuất: Stakpure - Đức Xuất xứ: Đức
MÁY ĐO ĐỘ KÍN
Model: LT 1001 NSX: Labindia - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ TAN RÃ
Model: DT1000 NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ
Model: DS 8000 (BASIC) NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ VỚI BỘ LẤY MÃU TỰ ĐỘNG BẰNG BƠM PISTON (SMART)
Model: DS14000 (with Piston Pump) SMART NSX: LABINDIA - Ấn Độ
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 100L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25l NSX: SFE - Pháp  
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 50L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x50l NSX: SFE - Pháp