Công nghệ sinh học

60 sản phẩm
Máy đếm khuẩn lạc thủ công Scan 50
Model: Scan 50 Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Dilute
Model: easySpiral Dilute Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro Milk
Model: easySpiral Pro Milk Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro
Model: EasySpiral Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Bộ hợp peptide tự động
Model: Vantage Hãng: Aapptec – Mỹ
Tổng hợp peptide quy mô sản xuất lớn
Model: P4-400 Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp peptide quy mô sản xuất thí điểm
Model: 400 Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp peptide tự động quy mô sản xuất
Model: Focus XCi Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp Peptide tự động
Model: Focus XC Hãng: Aapptec – Mỹ
Máy dập viên dùng trong phòng thí nghiệm
Model: PR-LM Economical Hãng sx: PTK – Hàn Quốc
Máy dập viên dùng trong phòng thí nghiệm PTK
Model: PR-LT Hãng sx: PTK – Hàn Quốc
Máy dập viên PTK
Model: PR-LD Hãng sx: PTK – Hàn Quốc