Dược phẩm

82 sản phẩm
MÁY DÒ KIM LOẠI DẠNG BĂNG TẢI
Model: Metaltrap GX NSX: Technofour - Ấn Độ
MÁY DÒ KIM LOẠI SẢN PHẨM BỘT - HẠT CỐM
Model: Metaltrap SS-GF NSX: Technofour - Ấn Độ
MÁY DÒ KIM LOẠI DƯỢC PHẨM
Model: Metaltrap GX-30 NSX: Technofour - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ ĐỘC LẬP DT 1000+
Model: DT 1000+ LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ DT1000
Model: DT 1000 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC TH 12 SMART TUÂN THỦ 21 CFR PART 11
Model: TH 12 SMART LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC 12 VỊ TRÍ TH 1050 S
Model: TH 1050 S LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC MỘT VỊ TRÍ TH-1050
Model: TH-1050 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN VỠ VỤN
Model: FT 1020 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ DS8000 SMART VỚI BỘ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG BƠM PISTON
Model: DS8000 SMART + PISTON PUMP NSX: LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 SMART
Model: DS14000 SMART  NSX: LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 BASIC
Model: DS14000 (BASIC) NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ