Dược phẩm

178 sản phẩm
Máy đếm khuẩn lạc thủ công Scan 50
Model: Scan 50 Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Dilute
Model: easySpiral Dilute Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro Milk
Model: easySpiral Pro Milk Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro
Model: EasySpiral Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Tổng hợp peptide quy mô sản xuất lớn
Model: P4-400 Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp peptide quy mô sản xuất thí điểm
Model: 400 Hãng: Aapptec – Mỹ
Máy cấy mẫu tự động easySpiral
Model: EasySpiral Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy phân phối môi trường FlexiPump Pro
Model: FlexiPump Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy phân phối môi trường FlexiPump
Model: FlexiPump Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 WarmMix CC
Model: JumboMix 3500 WarmMix CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 W CC
Model: JumboMix 3500 W CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 P CC
Model: JumboMix 3500 P CC Hãng sx: Interscience – Pháp