Chi tiết sản phẩm

KÍNH HIỂN VI SINH HỌC 3 MẮT

Chia sẻ: 

Model: LB - 284

NSX: Labomed - Mỹ

Thị kính với quang trường rộng, được nâng cấp từ kích thước thông thường (22 mm) đến 25 mm và 26.5 mm, để tăng hiệu quả hoạt động.

Bàn sa trượt kích thước lớn và điều chỉnh được bằng cả hai tay. Cần di chuyển có thể đươc đặt ở mỗi bên tùy vào sở thích của người dùng.

Đầu quan sát với nhiều tỉ lệ chia.

Hệ thống điều chỉnh tiêu cự có hai cấp chỉnh thô và chỉnh tinh, đồng trục, với cơ cấu điều chỉnh độ căng và giới hạn vị trí cao nhất.

Optical System: Infinite color corrected optical system
Viewing Head: Seidentopf trinocular head(Inverted image), 30° inclined, interpupillary distance: 50mm-76mm; splitting ratio Eyepiece:Trinocular=100:0 or 20:80 or 0:100
Eyepiece: High eyepoint wide field plan eyepiece PL10X25mm, diopter adjustable
Objective: Plan semi-apochromatic fluorescent objective 4X/0.13(infinity), WD=18.5mm
Plan semi-apochromatic fluorescent objective 10X/0.30(infinity), WD=10.6mm
Plan semi-apochromatic fluorescent objective 20X/0.50(infinity), WD=2.33mm
Plan semi-apochromatic fluorescent objective 40X/0.75(infinity), WD=0.6mm
Plan semi-apochromatic fluorescent objective 100X/1.30(infinity), WD=0.21mm
Nosepiece Backward Sextuple Nosepiece
(with DIC slot):
Frame: Biological frame (transmitted), low-position coaxial coarse and fine adjustment, coarse adjustment distance: 25mm; fine precision: 0.001mm. With coarse adjustment stop and tightness adjustment.
Built-in 100-240V_AC50/60Hz wide voltage transformer, intensity adjustable by digital set and reset; built-in transmitted filters LBD/ND6/ND25)
Stage: Double layers mechanical stage, size: 187mm X168mm; moving range: 80mm X55mm; precision: 0.1mm; two-way linear drive, tension adjustable
Condenser: Swing-out type achromatic condenser (N.A.0.9)
Transmitted Illumination: 12V/100W halogen lamp house for transmitted light, center pre-set, intensity adjustable