Nghiên cứu / Thí nghiệm

178 sản phẩm
Máy phân tích độ ổn định đa mẫu
Model: Turbiscan Tri Lab Brand: Formulaction - France
Máy đếm khuẩn lạc thủ công Scan 50
Model: Scan 50 Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Dilute
Model: easySpiral Dilute Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro Milk
Model: easySpiral Pro Milk Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro
Model: EasySpiral Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Bộ hợp peptide tự động
Model: Vantage Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp peptide quy mô sản xuất thí điểm
Model: 400 Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp peptide tự động quy mô sản xuất
Model: Focus XCi Hãng: Aapptec – Mỹ
Bộ tổng hợp Peptide tự động
Model: Focus XC Hãng: Aapptec – Mỹ
Máy cấy mẫu tự động easySpiral
Model: EasySpiral Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy phân phối môi trường FlexiPump Pro
Model: FlexiPump Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy phân phối môi trường FlexiPump
Model: FlexiPump Hãng sx: Interscience – Pháp