Nghiên cứu / Thí nghiệm

66 sản phẩm
HỆ THỐNG SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/MS)
Model: MAESTRO-αMS NSX: Q-tek - Montenegro
THIẾT BỊ CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG HÒA TAN DOSAPREP X8
Model: DosaPrep X8 NSX:  Dosatec - Đức
Lò nung phòng thí nghiệm 1000 oC
Model: FLEX SERIES NSX: Hobersal - Đức
LÒ NUNG PHÒNG THÍ NGHIỆM 1300 oC
Model: MF Series NSX: Hobersal - Đức
MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY
Model: Sertech 100 Indicator NSX: Sertech - Thụy Sỹ
THIẾT BỊ XỬ LÝ BỀ MẶT PLASMA
Model: PlasmaFlecto NSX: Plasma Technology Gmbh - Đức
THIẾT BỊ XỬ LÝ BỀ MẶT BẰNG PLASMA
Model: SmartPlasma NSX: Plasma Technology
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT LƯU BIẾN
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT
THIẾT BỊ CỘNG HƯỞNG PLAMON BỀ MẶT (SPR)
Model: Open SPR NSX: Nicoya life - Canada
LC Di động
Model: The Focus LC NSX: Axcend - Mỹ
MÁY PHÂN TÍCH THẾ ZETA
Model: Wallis NSX: Cordouan - Pháp