Nghiên cứu / Thí nghiệm

88 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ ĐỘC LẬP DT 1000+
Model: DT 1000+ LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ DT1000
Model: DT 1000 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC TH 12 SMART TUÂN THỦ 21 CFR PART 11
Model: TH 12 SMART LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC 12 VỊ TRÍ TH 1050 S
Model: TH 1050 S LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC MỘT VỊ TRÍ TH-1050
Model: TH-1050 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN VỠ VỤN
Model: FT 1020 LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ DS8000 SMART VỚI BỘ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG BƠM PISTON
Model: DS8000 SMART + PISTON PUMP NSX: LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 SMART
Model: DS14000 SMART  NSX: LABINDIA - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 BASIC
Model: DS14000 (BASIC) NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ
MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ DS8000 SMART
Model: DS8000 SMART NSX: LABINDIA - Ấn Độ
Máy kiểm tra khối lượng dây chuyền
Hệ thống cân động - hệ thống cân kiểm tra, được sử dụng rộng rãi...
Máy phát hiện kim loại kĩ thuật số
Máy dò kim loại do TEPL sản xuất, hoạt động dựa trên nguyên lý Dòng...