Nghiên cứu / Thí nghiệm

64 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ KÍN
Model: LT 1001 NSX: Labindia - Ấn Độ
MÁY ĐO ĐỘ TAN RÃ
Model: DT1000 NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 100L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25l NSX: SFE - Pháp  
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 50L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x50l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 10L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x10l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 25L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25l NSX: SFE - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L
Model: SFEProd  NSX: SFE - process - Pháp
BỂ ĐIỀU NHIỆT
Model: PURIBATH 22  NSX: Cryste - Hàn Quốc
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 100L
Model: PURIVEN 150 NSX: Cryste - Hàn Quốc
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC 150L
Model: PURIVEN 150 NSX: Cryste - Hàn Quốc
TỦ ẤM 150L
Model: PURICELL 150 NSX: Cryste - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH LẮC
Model: PURICELL - SHAKING 80 NSX: Cryste - Hàn Quốc