5 sản phẩm
GC-IMS PHÂN TÍCH CÁC CHÂT CÓ MÙI TRONG KHÍ THIÊN NHIÊN

Model: GC-IMS-ODOR
NSX: GAS (Đức)

GC-IMS PHÂN TÍCH SILOXANE

Model: GC-IMS-SILOX
NSX: GAS (Đức)

MODUL ĐẦU DÒ IMS-OEM

Model: IMS-OEM-MODULE
NSX: GAS (Đức)

HỆ THỐNG GC-IMS DI ĐỘNG

Model: GC-IMS
NSX: GAS (Đức)

MÁY PHÂN TÍCH MÙI VỊ THỰC PHẨM, NƯỚC UỐNG

Model: FlavourSpec
NSX: GAS (Đức)