3 sản phẩm
TỦ CẤY VÔ TRÙNG DÒNG THỔI NGANG

Model: EdgeGARD HF Series
Baker (USA)

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II LOẠI B2

Model: BioChemGARD Series
Baker (USA)

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II LOẠI A2

Model: SterilGARD Series
Baker (USA)