Nabertherm

3 sản phẩm
LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO

Model: LHT 04/17

NSX: Nabertherm - Đức

LÒ NUNG 40 LÍT, 1200 oC

Model: LT 40/12

NSX: Nabertherm - Đức

LÒ NUNG 9 LÍT, 1200 oC

Model: L 9/12

NSX: Nabertherm - Đức