MICROLIT

4 sản phẩm
Micropipette đơn kênh

Model: MICROLIT RBO

NSX: Microlit - India

Micropipette đa kênh

Model: MICROLIT RBO

NSX: Microlit - Ấn Độ

BURETTE ĐIỆN TỬ

Model: E - Burette

NSX: Microlit - Ấn Độ

Bộ phân phối dung môi

Model: Microlit Ultimus

NSX: Microlit - Ấn Độ