SHIMADZU

3 sản phẩm
SẮC KÝ KHÍ

Model: Nexis GC-2030

Nhà sản xuất: Shimadzu

SẮC KÝ LỎNG Nexera X3/ XS/ XR/ lite

Model/ Series: Nexera X3/ XS/ XR/ lite

Nhà sản xuất: Shimadzu

SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ GCMS-QP2020 NX

Model: GCMS-QP2020 NX

Hãng sản xuất: Shimadzu