NANOMAGNETICS

2 sản phẩm
KÍNH HIỂN VI QUÉT XUYÊN HẦM

Model: ezSTM

NSX: NanoMagnetics Instrument - Anh

KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ ezAFM+

Model: ez AFM+

NSX: NanoMagnetics Instrument - Anh