SẢN PHẨM MỚI CỦA SOLARIS BIOTECH

Đăng ngày 15-11-2018

Hãng Solaris Biotech (Ý) có thiết kế mới cho dòng thiết bị lên men/ bioreactor cho R&D - model JUPITER.

Hãng Solaris Biotech (Ý) có thiết kế mới cho dòng thiết bị lên men/ bioreactor cho R&D - model JUPITER.

Chia sẻ: