40 sản phẩm
GIÁ NÂNG MÁY KHUẤY

Model: Mixer lift stands
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

CÁNH KHUẤY CÔNG NGHIỆP

NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

CÁNH KHUẤY DẠNG CỐC

Model: Cup mixer
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY TỪ TÍNH

Model: Type JM
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY BỘT THỦ CÔNG VÀ TỰ ĐỘNG

Model: Type JS
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

MÁY KHUẤY IN-LINE DẠNG ĐỘNG

Model: Type VHS
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY IN-LINE LOẠI TĨNH

Model: Type SBM
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY CÔNG NGHIỆP GẮN THÀNH BÌNH, CHO BIOGAS

Model: Type JRWM
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY CÔNG NGHIỆP TOP FLANGE

Model: Type JDR
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY CÔNG NGHIỆP CÔNG SUẤT LỚN, GẮN LÊN THÀNH BÌNH

Model: Type RWM
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY CÔNG NGHIỆP

Model: Type N
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)

ĐỘNG CƠ KHUẤY CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

Model: Type L/JR
NSX: Jongia - Hà Lan (Heinkel Group)