3 sản phẩm
Thiết bị quang phổ cận hồng ngoại giám sát quá trình

Model: MicroNIR PAT-W

Nhà sản xuất: VIAVI (USA)

Xuất xứ: Mỹ

 

QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI CẦM TAY

Model: MicroNIR OnSite-W

NSX: Viavi - USA

QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI

Model: MicroNIR PAT-U

NSX: Viavi - USA