ALPHA MOS

3 sản phẩm
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH HƯƠNG VỊ ASTREE (E-Tongue)

Model: ASTREE

Nhà sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÀU SẮC VÀ HÌNH DẠNG (Visual Analyzer)

Model: IRIS

Nhà sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÙI HƯƠNG (E-NOSE)

Model: HERACLES - Smell analysis

Hãng sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp