Chi tiết sản phẩm

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L

Chia sẻ: 

Model: SFEProd 2X5L 400 BAR

NSX: SFE Process - Pháp

Đặc điểm của hệ thống chiết xuất sử dụng CO2 siêu tới hạn SFEProd:

  • SFEProd 2x100L được thiết kế đặc biệt để chiết xuất các nguyên liệu thực vật.
  • Trích ly bằng CO2 siêu tới hạn ở áp suất lên đến 400 bar (6000 psi) và nhiệt độ lên đến 100°C, với CO2 là một dung môi không cháy, không độc, thân thiện môi trường
  • Có thể đạt được hiệu suất trích ly cao nhờ thiết bị, với khả năng kiểm soát các thông số chuyên biệt, vận hành dễ dàng
  • Các phân đoạn của dịch chiết có thể được tách nhờ vào 2 bộ phận tách, do đó có thể thu được tất cả hợp chất trong nguyên liệu
  • Có tùy chọn bộ phận tách thứ ba có làm lạnh, giúp tách và thu terpenes
  • CO2 được tuần hoàn trong quá trình trích ly, do đó giảm lượng tiêu thụ CO2
  • Dễ dàng nạp nguyên liệu vào bình trích ly trước khi bắt đầu chu trình, và thu dịch chiết sau khi hoàn tất.
  • Vận hành máy đơn giản.
  • Tất cả thông số như nhiệt độ, áp suất bình, dữ liệu vận hành… đều được điều khiển qua hệ điều khiển trung tâm PLC
  • Thiết bị được thiết kế theo PED/2014/68/UE, đáp ứng tiêu chuẩn của châu Âu về điện và các thiết bị cao áp; và được tích hợp tất cả hệ thống an toàn cần thiết để bảo vệ người dùng.

Thông số kỹ thuật Hệ thống chiết xuất sử dụng CO2 siêu tới hạn:

Vessel:  
2x5 L
Feedstock loaded per extraction vessel with basket: 3 kg
Time to process extraction: 4 hours
Number of extractions per day: 3
Product mass per month: 180 kg
Product mass per year: 2160 kg
Yield of extraction up to 15% +
Extracted oil per year: up to 324 kg +
CO2 flow rate: 37,5Kg/h 200bar; 25Kg/h 100+ to 400bar
Extraction vessel's usable volume with basket: 5L
Fraction collectors with automated draining: 2 + 1 cold trap
Automated valves for extraction vessel switching  
Co-solvent pump and flow meters for accurate control  
PLC control, multidevice, thin client, automation  
Unattended operation and Recipes  
Good Manufacture Product (GMP) ready