Thiết bị cơ bản

31 sản phẩm
TỦ VI KHÍ HẬU
NLHC Series NSX: Newtronic - Ấn Độ
TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL AF70B(-22 oC) 700 lít
Model: AF70B NSX: Frimed - Ý
TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL CV3 (-30 oC)
Model: CV3 NSX: Frimed - Ý 
TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL SB10B (-22 oC)
Model: SB10B Nsx:  Frimed - Ý
TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG Model AF ( + 2 oC + 12 oC/-10 oC -30 oC)
Model: AF70/2 NSX: Frimed - Ý
TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG Model FC ( + 2 oC + 12 oC/-10 oC -30 oC)
Model: FC32/2 Nsx: Firmed - Ý
TỦ ĐÔNG TRỮ MÁU MODEL CL60B/PF (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH 600 LÍT
Model: CL60B/PF NSX: Frimed - Ý
TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL AF (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH 700/1400 LÍT
Model: AF70E  NSX: Frimed - Ý
TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL PN (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH TỪ 450 - 520 LÍT
Model: PN45E Nsx: Frimed - Ý
TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL FS (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH TỪ 150 - 300 LÍT
Model: FS15E NSX: Frimed - Ý
TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL SB10E (+2 oC +6 oC/ - 40 oC)
Model: SB10E NSX: Frimed - Ý
TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM + 2 oC/ + 12 oC Model: AF 70
Model: AF70 NSX: Frimed - Ý