Thiết bị cơ bản

21 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT FIRST PLUS
TỦ 2 NGĂN LẠNH + ĐÔNG (+2° + 12°/ - 10° - 30°C)
Thể tích: 300L ~ 1400L NSX: Frimed Xuất xứ: Italia
TỦ LẠNH TRỮ MÁU +2°C/+ 6° C
Thể tích: 100L tới 1400L NSX: Frimed Xuất xứ: Italia
TỦ LẠNH SÂU -40°C
Thể tích: 300L - 600L NSX: Frimed Xuất xứ: Italia
TỦ LẠNH -25°C -30°C
Thể tích: 100L tới 1400L NSX: Frimed Xuất xứ: Italia
TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C/+12°C
Thể tích: 100L tới 1400L NSX: Frimed Xuất xứ: Italia
THIẾT BỊ HẤP TIỆT TRÙNG
Model: Nebula NSX: Last - Italia
MÁY RỬA DỤNG CỤ
Model: AQUA NSX: LAST - Italia
TỦ SẤY EHT
THIẾT BỊ LÀM MÁT 0 - 22 oC
Model: VDH NSX: Van Der Heijden - Đức
THIẾT BỊ LÀM MÁT 600 W - 38.5 kW
Model: KUHLMOBIL NSX: Van Der Heijden - Đức
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I
Model: Omnia PURE /UV/UV-UF/UV-TOC/UV-TOC-UF Nhà sản xuất: Stakpure - Đức Xuất xứ: Đức