Ứng dụng

SATICUS cung cấp đa dạng các thiết bị máy móc công nghệ cao phục vụ trong lĩnh vực dược phẩm, sinh học, hóa chất, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm...