Ứng dụng

SATICUS cung cấp đa dạng các thiết bị máy móc trong lĩnh vực dược phẩm, sinh học, hóa chất, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm...