Thermtest Instruments

1 sản phẩm
Thiết bị đo đặc tính nhiệt (dẫn xuất nhiệt, nhiệt tỏa, nhiệt dung riêng) MP-V

Hãng sx: THERMTEST Instruments

Quốc gia: Canada

MP-V là một nền tảng đo lường linh hoạt của Thermtest Instruments, có thể đo chính xác độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt dung riêng và độ tỏa nhiệt của chất rắn, chất lỏng, bột nhão và bột. Nó là một công cụ tầm trung cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa độ chính xác, tự động hóa và tính linh hoạt.