LABINDIA

3 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ KÍN

Model: LT 1001

NSX: Labindia - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ

Model: DS 8000 (BASIC)

NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ VỚI BỘ LẤY MÃU TỰ ĐỘNG BẰNG BƠM PISTON (SMART)

Model: DS14000 (with Piston Pump) SMART

NSX: LABINDIA - Ấn Độ