JACOMEX

1 sản phẩm
TỦ THAO TÁC VỚI BỘ LỌC ĐỘC LẬP PURESMART

Hộp găng tay PURESMART là hộp găng tay không khí có kiểm soát để bảo vệ sản phẩm.

Ứng dụng phù hợp:

  • Đối với nghiên cứu học thuật, khởi nghiệp và các ngành công nghiệp.
  • Để bảo vệ các sản phẩm chất lượng cho các nhu cầu thông thường trong một bầu không khí siêu tinh khiết.