STAKPURE

6 sản phẩm
MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I & II PHIÊN BẢN NHỎ GỌN, MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Model: OmniaTap xstouch 8 UV-TOC / OmniaTap xstouch 8 UV-TOC/UF

Nhà sản xuất: StakPURE

Xuất xứ: Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I PHIÊN BẢN NHỎ GỌN, MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Model: OmniaPure xstouch UV-TOC / OmniaPure xstouch UV-TOC/UF

Nhà sản xuất: StakPURE

Xuất xứ: Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I & LOẠI II PHIÊN BẢN NHỎ GỌN, MÀN HÌNH CƠ BẢN

Model: OmniaTap xsbasic 5 / OmniaTap xsbasic 5 UV

Nhà sản xuất: StakPURE

Xuất xứ: Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I PHIÊN BẢN NHỎ GỌN, MÀN HÌNH CƠ BẢN

Model: OmniaPure xsbasic / OmniaPure xsbasic UV

Nhà sản xuất: StakPURE

Xuất xứ: Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I

Model: Omnia PURE /UV/UV-UF/UV-TOC/UV-TOC-UF

Nhà sản xuất: Stakpure - Đức

Xuất xứ: Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH LOẠI I VÀ LOẠI II

Model: Omnia Tap 6-12/UV/UV-UF

Nhà sản xuất: Stakpure - Đức

Xuất xứ: Đức