UNOPEX

7 sản phẩm
Hệ thống sấy phun khép kín Unopex B 230 - C

Model: B 230 – C

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Hệ thống sấy phun pilot Unopex B230

Model: B230

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Hệ thống sấy tạo hạt tầng sôi

Model: FBD125

Nhà sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Bộ sấy lạnh Unopex

Mã sản phẩm: 877900

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Inert Cycle Unopex B60

Model: 60

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Bộ loại ẩm Unopex B45

Model: B45

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey

Máy sấy phun mini Unopex B15

Model: B15

Hãng sx: Unopex

Xuất xứ: Turkey