LABINDIA

13 sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ ĐỘC LẬP DT 1000+

Model: DT 1000+

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ RÃ 2 VỊ TRÍ DT1000

Model: DT 1000

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC TH 12 SMART TUÂN THỦ 21 CFR PART 11

Model: TH 12 SMART

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC 12 VỊ TRÍ TH 1050 S

Model: TH 1050 S

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VIÊN THUỐC MỘT VỊ TRÍ TH-1050

Model: TH-1050

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ MÀI MÒN VỠ VỤN

Model: FT 1020

LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ DS8000 SMART VỚI BỘ LẤY MẪU TỰ ĐỘNG BƠM PISTON

Model: DS8000 SMART + PISTON PUMP

NSX: LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 SMART

Model: DS14000 SMART 

NSX: LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 14 VỊ TRÍ DS14000 BASIC

Model: DS14000 (BASIC)

NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ DS8000 SMART

Model: DS8000 SMART

NSX: LABINDIA - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ KÍN

Model: LT 1001

NSX: Labindia - Ấn Độ

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN 8 VỊ TRÍ

Model: DS 8000 (BASIC)

NSX: LABINDIA - ẤN ĐỘ