Infinity

2 sản phẩm
MÁY ĐÓNG BÌA CARTON TỰ ĐỘNG

Model: ACM- 100

Hãng sản xuất: INFINITY- Ấn Độ

Xuất xứ: Ấn Độ 

 

THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

Model: IBP 120 

Nhà sản xuất: INFINITY- Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

Thiết bị đóng gói các túi riêng lẻ từ 100g đến 1 kg thành các túi lớn sử dụng cơ chế đếm và bó tích hợp với hệ thống bọc dòng với tốc độ đóng gói 20 lần/ phút có thể tích hợp với hệ thống VFFS hoặc HFFS.