ALPHA MOS

3 sản phẩm
LƯỠI ĐIỆN TỬ (E-Tongue) - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH VỊ

Model: ASTREE - Taste analysis

Nhà sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÀU SẮC VÀ HÌNH DẠNG (Visual Analyzer)

Model: IRIS - Colour & Shape Analysis 

Nhà sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp

MŨI ĐIỆN TỬ - THIẾT BỊ PHÂN TÍCH MÙI HƯƠNG (E-NOSE)

Model: HERACLES - Smell analysis

Hãng sản xuất: Alpha Mos

Xuất xứ: Pháp