Thông tin và Công nghệ

MÁY DÒ KIM LOẠI THỰC PHẨM - DƯỢC PHẨM

Trong những ngành đặc thù như sản xuất dược phẩm, chế biến thực phẩm, đồ uống, nông sản,... thật nguy hiểm cho người dùng nếu như trong sản phẩm thành phẩn có lẫn kim loại. Do đó, để dảm bảo...