ECODYST

7 sản phẩm
Thiết cô đặc tốc độ cao 72L EcoChyll X7

Model: 72L Ecochyll X7
NSX: Ecodyst
Xuất xứ: Mỹ

Thiết Bị Cô Đặc Tốc Độ Cao 20L EcoChyll X3

Model: 20L Ecochyll X3
NSX: Ecodyst
Xuất xứ: Mỹ

 

Thiết Bị Cô Đặc Tốc Độ Cao 50L EcoChyll X5

Model: 50L Ecochyll X5
NSX: Ecodyst
Xuất xứ: Mỹ

 

Thiết Bị Cô Đặc Tốc Độ Cao 22L ECOCHYLL X7

Model: 22L Ecochyll X7
NSX: Ecodyst
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị cô đặc tốc độ cao 12L EcoChyll X3

Model: 12L Ecochyll X3
NSX: Ecodyst
Xuất xứ: Mỹ

Thiết bị làm lạnh và bình ngưng làm mát thông minh EcoChyll X1

Model: EcoChyll X1
NSX: Ecodyst - Mỹ

Thiết bị bay hơi quay hiện đại HYDROGEN

Model: Hydrogen Rotary Evaporator
NSX: Ecodyst - Mỹ