SERSTECH

3 sản phẩm
Máy quang phổ Raman cầm tay SERSTECH ARX

Model: Serstech Arx

Nhà sản xuất: Serstech - Thụy Điển

Xuất xứ: Thụy Điển

Máy quang phổ Raman cầm tay SERSTECH ARX+

Model: SERSTECH ARX+

Nhà sản xuất: Serstech - Thụy Điển

Xuất xứ: Thụy Điển

MÁY QUANG PHỔ RAMAN CẦM TAY

Model: Sertech 100 Indicator

NSX: Sertech - Thụy Sỹ