CORDOUAN TECHNOLOGY

4 sản phẩm
MÁY PHÂN TÍCH THẾ ZETA

Model: Wallis

NSX: Cordouan - Pháp

MÁY ĐO KÍCH THƯỚC HẠT VASCO

Model: Vasco

NSX: Cordouan - Pháp

MÁY PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT

Model: Vasco kin

NSX: Cordouan - Pháp 

MÁY ĐO KÍCH THƯỚC HẠT & PHÂN TÍCH THẾ ZETA

Model: Amerigo

NSX: Cordouan - Pháp