DISTEK

7 sản phẩm
Máy thử độ rã tự động sensIR 3200

Model: sensIR 3200
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

Hệ thống UV sợi quang thử nghiệm hòa tan

Model: Opt-Diss 410
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

Máy chuẩn bị môi trường hòa tan Distek Ezfill+

Model: Ezfill+
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

Bộ lấy mẫu tự động Distek Eclipse 5300

Model: Eclipse 5300
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN DISTEK 2500 Select

Model: 2500 Select (Không bể nước)
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN DISTEK 2500 RTD

Model: 2500 RTD (Đo nhiệt độ từng cốc)
NSX: Distek
Xuất xứ: USA

MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN DISTEK 2500

Model: 2500
NSX: Distek
Xuất xứ: USA