INORA

21 sản phẩm
Thiết bị hút chân không Inora

Model: YS-VSD-1, YS-VSD-2

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn dạng chữ Z

Model: YS-ZM-20, YS-ZM-100, YS-ZM-300, YS-ZM-600, YS-ZM-1000, YS-ZM-1500, YS-ZM-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn dạng chữ U Inora / máy trộn Ribbon

Model: YS-UM-150 YS-RM-150, YS-UM-250 YS-RM-250, YS-UM-300 YS-RM-300, YS-UM-400 YS-RM-400, YS-UM-600 YS-RM-600

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn dạng chữ V Inora

Model: YS-VM-20, YS-VM-100, YS-VM-300, YS-VM-600, YS-VM-1000, YS-VM-1500, YS-VM-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn hỗn hợp Inora

Model: YS-TM-20, YS-TM-100, YS-TM-300, YS-TM-600, YS-TM-1000, YS-TM-1500, YS-TM-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn hình nón đôi Inora

Model: YS-DM-20, YS-DM-100, YS-DM-300, YS-DM-600, YS-DM-1000, YS-DM-1500, YS-DM-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy lắc trộn Inora

Model: YS-RKM-20, YS-RKM-100, YS-RKM-300, YS-RKM-600, YS-RKM-1000, YS-RKM-1500, YS-RKM-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy trộn Inora

Model: YS-LBIN-20, YS-LBIN-100, YS-LBIN-300, YS-LBIN-600, YS-LBIN-1000, YS-LBIN-1500, YS-LBIN-2000

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy nghiền dạng nằm ngang Inora

Model: YS-FM-1, YS-FM-3, YS-FM-5, YS-FM-7, YS-FM-10, YS-FM-20

Hãng sx: Inora – Đài Loan

OSCILLATOR Inora

Model: YS-SG-1, YS-SG-2, YS-SG-3

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy nghiền công suất lớn Inora

Model: YS-PM-1, YS-PM-3, YS-PM-5. YS-PM-7, YS-PM-10, YS-PM-15, YS-PM-20

Hãng sx: Inora – Đài Loan

Máy nghiền côn Inora

Model: YS-CM-1, YS-CM-3, YS-CM-5, YS-CM-7, YS-CM-10

Hãng sx: Inora – Đài Loan