FORMULACTION

6 sản phẩm
Máy phân tích độ ổn định đa mẫu

Model: Turbiscan Tri Lab

Brand: Formulaction - France

MÁY ĐO ĐỘ ỔN ĐỊNH CHO DẦU NẶNG

Model: Turbiscan OIL SERIES
NSX: Formulaction - Pháp

MÁY ĐO ĐỘ ỔN ĐỊNH NHỎ GỌN CHO R&D VÀ QC

Model: Turbiscan CLASSIC 2
NSX: Formulaction - Pháp

HỆ ĐO ĐỘ ỔN ĐỊNH TỰ ĐỘNG

Model: Turbiscan AGS
NSX: Formulaction - Pháp

MÁY ĐO ĐỘ ỔN ĐỊNH CHO HỖN HỢP - 6 VỊ TRÍ

Model: Turbiscan TOWER
NSX: Formulaction - Pháp

Formulaction Turbiscan Tower là máy phân tích độ ổn định nhiều mẫu sử dụng tán xạ nhiều ánh sáng tĩnh (SMLS) để đo độ ổn định của các chất phân tán đậm đặc, chẳng hạn như nhũ tương, huyền phù và bọt. Nó có thể được sử dụng để phát hiện nhiều cơ chế mất ổn định, bao gồm tạo kem, lắng đọng, keo tụ và kết tụ.

MÁY ĐO ĐỘ ỔN ĐỊNH TURBISCAN LAB

Model: Turbiscan LAB
NSX: Formulaction - Pháp