Si-Ware

1 sản phẩm
Máy quét phân tích NIR cầm tay NeoSpectra

NSX: Si-Ware U.S.A

Máy quét Si-Ware NeoSpectra là thiết bị phân tích vật liệu cầm tay, di động, sử dụng quang phổ cận hồng ngoại (NIR) để xác định và định lượng thành phần của vật liệu. Nó là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất và chăm sóc sức khỏe.