FRIMED

5 sản phẩm
TỦ 2 NGĂN LẠNH + ĐÔNG (+2° + 12°/ - 10° - 30°C)

Thể tích: 300L ~ 1400L

NSX: Frimed

Xuất xứ: Italia

TỦ LẠNH TRỮ MÁU +2°C/+ 6° C

Thể tích: 100L tới 1400L

NSX: Frimed

Xuất xứ: Italia

TỦ LẠNH SÂU -40°C

Thể tích: 300L - 600L

NSX: Frimed

Xuất xứ: Italia

TỦ LẠNH -25°C -30°C

Thể tích: 100L tới 1400L

NSX: Frimed

Xuất xứ: Italia

TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C/+12°C

Thể tích: 100L tới 1400L

NSX: Frimed

Xuất xứ: Italia