ETSP

6 sản phẩm
Tủ vi khí hậu ETSP- ESS

Model: ETSP-ESS 225 / 318 / 512 / 1000 / 1200

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc

Tủ thử nghiệm nhiệt độ ETSP

Model: ETSP-TH 60 / 150 / 500 / 1000

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc

Tủ sấy dòng khí trơ ETSP

Model: ETSP-TI 100/180/280/600

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc

Máy sấy băng tải ETSP-ITO

Model: ETSP-ITO

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức ETSP- FCO

Model: ETSP-FCO

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc

Tủ sấy công nghiệp ETSP

Model: ETSP-TO 100 / ETSP-TO 180/ ETSP-TO 280 / ETSP-TO 600

Hãng sx: ETSP – Hàn Quốc