AAPPTEC

5 sản phẩm
Bộ hợp peptide tự động

Model: Vantage

Hãng: Aapptec – Mỹ

Tổng hợp peptide quy mô sản xuất lớn

Model: P4-400

Hãng: Aapptec – Mỹ

Bộ tổng hợp peptide quy mô sản xuất thí điểm

Model: 400

Hãng: Aapptec – Mỹ

Bộ tổng hợp peptide tự động quy mô sản xuất

Model: Focus XCi

Hãng: Aapptec – Mỹ

Bộ tổng hợp Peptide tự động

Model: Focus XC

Hãng: Aapptec – Mỹ