FRIMED

13 sản phẩm
TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL AF70B(-22 oC) 700 lít

Model: AF70B

NSX: Frimed - Ý

TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL CV3 (-30 oC)

Model: CV3

NSX: Frimed - Ý 

TỦ ĐÔNG PHÒNG THÍ NGHIỆM MODEL SB10B (-22 oC)

Model: SB10B

Nsx:  Frimed - Ý

TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG Model AF ( + 2 oC + 12 oC/-10 oC -30 oC)

Model: AF70/2

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH KẾT HỢP TỦ ĐÔNG Model FC ( + 2 oC + 12 oC/-10 oC -30 oC)

Model: FC32/2

Nsx: Firmed - Ý

TỦ ĐÔNG TRỮ MÁU MODEL CL60B/PF (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH 600 LÍT

Model: CL60B/PF

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL AF (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH 700/1400 LÍT

Model: AF70E 

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL PN (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH TỪ 450 - 520 LÍT

Model: PN45E

Nsx: Frimed - Ý

TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL FS (+2 oC +6 oC/ - 40 oC) THỂ TÍCH TỪ 150 - 300 LÍT

Model: FS15E

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH TRỮ MÁU MODEL SB10E (+2 oC +6 oC/ - 40 oC)

Model: SB10E

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM + 2 oC/ + 12 oC Model: AF 70

Model: AF70

NSX: Frimed - Ý

TỦ LẠNH PHÒNG THÍ NGHIỆM + 2 oC/ + 12 oC Model: PN45

Model: PN45

NSX: Frimed - Ý