PTK

9 sản phẩm
Máy phủ viên quy mô pilot PTK

Model: PC-C600

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy dập viên quy mô pilot PTK

Model: PR-1000

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Hệ thống tầng chất lỏng PTk

Model: PFB-L

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy trộn cao tốc tạo hạt PTK

Model: PM – C001, PM – C003, PM – C005

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy phủ viên thuóc PKL

Model: PC-L300

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy dập viên quay PTK

Model: PR-LM

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy dập viên dùng trong phòng thí nghiệm

Model: PR-LM Economical

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy dập viên dùng trong phòng thí nghiệm PTK

Model: PR-LT

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc

Máy dập viên PTK

Model: PR-LD

Hãng sx: PTK – Hàn Quốc