Chi tiết sản phẩm

Tổng hợp peptide quy mô sản xuất lớn

Chia sẻ: 

Model: P4-400

Hãng: Aapptec – Mỹ

P4-400 có thể điều chế các peptit dược phẩm một cách nhất quán và hiệu quả ở quy mô lớn.

  • Có sẵn trong nhiều cấu hình

  • Đáp ứng yêu cầu cGMP

  • Trộn nhẹ nhàng, kỹ lưỡng (cơ học, nitơ và cả hai)

  • Giao nhận trên và/hoặc dưới

  • Cảm biến chất lỏng và nitơ cho tất cả các giao nhận

  • Toàn bộ hệ thống trong môi trường tr

  • Rửa siêu hiệu quả

  • Xây dựng theo thông số kỹ thuật yêu cầu

  • Hệ thống có thể được xác nhận với IQ, OQ, PQ

P4-400 là một bộ tổng hợp peptit sản xuất quy mô lớn được thiết kế để điều chế các peptit dược phẩm một cách nhất quán và hiệu quả. Bộ tổng hợp quy mô sản xuất P4-400 có thể sử dụng các giao thức Boc hoặc Fmoc tiêu chuẩn hoặc người dùng có thể phát triển các giao thức tùy chỉnh để tối ưu hóa độ tinh khiết của sản phẩm và năng suất tổng hợp. Thuốc thử và axit amin được phân phối chính xác và chính xác thông qua các bình đo riêng biệt được trang bị cảm biến chất lỏng có thể điều chỉnh.