Nông nghiệp / Thực phẩm

129 sản phẩm
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro Milk
Model: easySpiral Pro Milk Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro
Model: EasySpiral Pro Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy phân phối môi trường FlexiPump
Model: FlexiPump Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 WarmMix CC
Model: JumboMix 3500 WarmMix CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 P CC
Model: JumboMix 3500 P CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400SW
Model: BagMixer 400SW Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400S
Model: BagMixer 400S Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 CC
Model: BagMixer 400 CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400 W
Model: BagMixer 400 W Hãng sx: Interscience – Pháp
Máy dập mẫu vi sinh MiniMix 100 W CC
Model: MiniMix 100 W CC Hãng sx: Interscience – Pháp
Thiết bị hút chân không Inora
Model: YS-VSD-1, YS-VSD-2 Hãng sx: Inora – Đài Loan
Máy trộn dạng chữ Z
Model: YS-ZM-20, YS-ZM-100, YS-ZM-300, YS-ZM-600, YS-ZM-1000, YS-ZM-1500, YS-ZM-2000 Hãng sx: Inora – Đài Loan