Cơ lý - Vật liệu

5 sản phẩm
QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI
Model: MicroNIR PAT-U NSX: Viavi - USA
BUỒNG LÃO HÓA OZONE
Model: SIM-8000-UL NSX: Anseros - Đức
TỦ LÃO HÓA OZONE
Model: SIM - 6200 - T - CL NSX: Anseros - Đức
KÍNH HIỂN VI QUÉT XUYÊN HẦM
Model: ezSTM NSX: NanoMagnetics Instrument - Anh
KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ ezAFM+
Model: ez AFM+ NSX: NanoMagnetics Instrument - Anh