WOOWON

3 sản phẩm
Máy Trộn Bột

Model: Powder mixer
NSX: WOOWON 

Xuất Xứ: HÀN QUỐC

 

Hệ Thống Máy Trộn Chân Không HoMo 5L

Model: Ultra Homo Mixer - UHM5
NSX: WOOWON MIX - HÀN QUỐC

Máy Đồng Hóa Ultra Homo Mixer-UHM300

Model: Ultra Homo Mixer-UHM300
NSX: WOOWON MIX - HÀN QUỐC