ILSHIN BIOBASE

3 sản phẩm
Máy Sấy Đông Dược Phẩm, Thực Phẩm

Model: Máy Sấy Đông Dược Phẩm, Thực Phẩm
NSX: ILSHIN BIOBASE
Xuất xứ: HÀN QUỐC

 

Máy Sấy Đông Lạnh Quy Mô

Model: MÁY SẤY ĐÔNG LẠNH QUY MÔ
NSX: ILSHIN BIOBASE
Xuất xứ: HÀN QUỐC

 

Máy Sấy Đông Để Bàn

Model: MÁY SẤY ĐÔNG ĐỂ BÀN
NSX: ILSHIN BIOBASE
Xuất xứ: HÀN QUỐC