Công nghệ sinh học

37 sản phẩm
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 25L, ÁP SUẤT 400 BAR
Model: SFEProd 2x25L NSX: SFE Process - Pháp
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L
Model: SFEProd 2X5L 400 BAR NSX: SFE Process - Pháp
MÁY QUANG PHỔ UV-VIS MỘT CHÙM TIA
Model: UV-2550 NSX: Labomed - Mỹ
KÍNH HIỂN VI SINH HỌC 3 MẮT
Model: LB - 284 NSX: Labomed - Mỹ
MÁY LY TÂM LẠNH 18000RPM
Model: Z 326 K NSX: Hermle - Đức
MÁY QUANG PHỔ UV-VIS 2 CHÙM TIA
Model: UVS-2800 NSX: Labomed - Mỹ
KÍNH HIỂN VI 2 MẮT
Model: LB-201 NSX: Labomed - Mỹ
MÁY ĐÔNG KHÔ
Model: FD8508 NSX: ilShinBioBase - Hàn Quốc
TỦ CẤY VÔ TRÙNG DÒNG THỔI NGANG
Model: EdgeGARD HF Series Baker (USA)
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II LOẠI B2
Model: BioChemGARD Series Baker (USA)
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II LOẠI A2
Model: SterilGARD Series Baker (USA)
HỆ THỐNG VỆ SINH C.I.P & S.I.P
CIP & SIP System NSX: Solaris Biotech - Ý